تامین کلیه نهاده های گلخانه ای از قبیل (نشاء، کود های شیمیایی، گیاهی و حیوانی، سموم دفع آفات ) و تجهیزات و لوازم تخصصی و زینتی مربوطه از قبیل (تجیهزات کاشت، گلدان و ...) از بهترین تولید کنندگان داخلی و واردات از کشورهای دیگر . از جمله خدمات قابل ارائه شرکت می باشد.

- تولید، پرورش و فروش نشاء انواع گیاهان آپارتمانی از طریق روش های نوین مانند کشت بافت.

- تامین و توزیع انواع کودهای شیمیایی، گیاهی و حیوانی مورد نیاز گلخانه .

- تامین و توزیع انواع سموم و قارچ کش های مورد نیاز گلخانه.

- فروش انواع گلدان های سرامیکی، بتنی ، سفالی و پلاستیکی.

- فروش انواع جعبه های زینتی مخصوص گیاه در سایزهای متفاوت.